Nasze aktualności

Teraz Hucuły!

14 sty 2022


W zimowy, grudniowy poniedziałek (20.12.2021) mobilne laboratorium andrologiczne wreszcie zmieniło kierunek na południowy i zawitało w zaśnieżone progi Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów”.

SKH „Gładyszów” od 2013 roku działa w strukturach Kombinatu Rolnego KIETRZ, celem działania stadniny jest hodowla koni rasy huculskiej, jest to największa w Europie stadnina koni tej rasy. Gospodaruje na terenie dwóch obiektów położonych w Regietowie oraz w Gładyszowie.

Są to terenu Beskidu Niskiego, który graniczy od wschodu z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.

 

 

 Beskid Niski to dzisiaj najdziksze pasmo górskie w Polsce. Jego osobliwością są urokliwe doliny nieistniejących wsi. Osobną kategorią atrakcji krajoznawczych są zabytki kultury, wśród nich drewniane cerkwie.

 

 

Stadnina wywodzi się z gospodarstwa w Siarach, gdzie wcześniej znajdowało się Państwowe Gospodarstwo Rolne Siary. Przedsiębiorstwo to powołane zostało decyzją Ministra Rolnictwa w 1948 roku, a od 30 kwietnia 1960 r. istniało formalnie pod nazwą Państwowa Stadnina Koni Siary. W 1984 roku podjęto decyzję o budowie stadniny koni w Gładyszowie, a rok później przeniesiono tam pierwszą partię koni. W roku 2001 decyzją ANR siedziba i częściowa hodowla koni została przeniesiona z Gładyszowa do Regietowa do byłych obiektów po Spółdzielni Rolniczej, gdzie powstały dwie stajnie hodowlane, stodoła, kryta ujeżdżalnia oraz karczma, a w roku 2005 do użytku został oddany budynek hotelowy "Gościniec Jaśmin".

Podczas naszego pobytu w Regietowie i Gładyszowie, dzięki wzorowej współpracy z pracownikami stadniny udało się zgromadzić materiał od 15 reproduktorów rasy huculskiej stacjonujących w obu obiektach.

 

Było to możliwe dzięki mobilnemu laboratorium - maksymalnie ułatwiającemu przemieszczenie się z kompletnym, przygotowanym do pracy sprzętem i pracę w dwóch obiektach hodowlanych oddalonych od siebie o 6 km.

 

Oprócz nasienia pobraliśmy krew od ponad 60 hucułów. Z krwi założone zostały hodowle i wyizolowane DNA, które posłużą do zbadania prawidłowości kariotypu oraz określenia wybranych markerów genetycznych. Krew i DNA zostały zmagazynowane w banku materiałów biologicznych.

Jedyne co mogło trochę niepokoić to zimowa pogoda i prognozy zapowiadające opady śniegu, czego doświadczyliśmy podczas powrotu.

Serdecznie dziękujemy za gościnność i umożliwienie prowadzenia naszej działalności, Dyrektorowi SKH „Gładyszów” Panu Mirosławowi Waląg, a także za doskonałą współpracę Pani mgr inż. Barbarze Jaklińskiej - głównemu hodowcy w SKH „Gładyszów” oraz ekipie – pracownikom stadniny – bez ich zaangażowania ta misja by się nie powiodła.

 

Przed rozpoczęciem sezonu hodowlanego (stanówki), badanie nasienia ogierów mających być wkrótce użytych do stanowienia klaczy jest jedną z najważniejszych czynności. Na ich podstawie, Hodowca otrzymuje informację o jakości nasienia ogierów przed podjęciem decyzji o planach stanówkowych. Dzięki naszym badaniom wiadomo już, że wszystkie ogiery – reproduktory mają bardzo dobre parametry oceny nasienia.

 

Do zobaczenia w styczniu lub lutym – w trakcie sezonu hodowlanego!!

Może uda się skorzystać z jednej z najciekawszych ofert SKH na zimowy czas – kuligu!